Služby

POSKYTUJI KOMPLETNÍ KOMINICKÉ SLUŽBY

Kontrola a čištění komínů

Provádím pravidelné kontroly a čištění spalinových cest dle platné vyhlášky.

Prohlídka inspekční kamerou

Měření úniku CO do místnosti

Revize spalinových cest

Jedná se o kontrolu celé spalinové cesty před jejím uvedením do provozu.

Pozor – neplést si s kontrolou komína.

Revize komínů se provádí v těchto případech.

před uvedením spalinové cesty do provozu nebo při každé stavební úpravě komína

při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv a jeho uvedením do provozu

po komínovém požáru (vyhoření sazí)

při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Vložkování komínů

Vložkování komínů je nejčastější způsob jak provést rekonstrukci starého komínu nebo spalinové cesty.

Kdy komín nebo spalinovou cestu vložkovat:

špatný technický stav

změna druhu paliva nebo spotřebiče

netěsnost komínového zdiva

nesplňuje aktuální platné normy

dehtování skrz zeď

Nové komíny

Komíny pro interiér a exteriér

Komíny s vnitřní vložkou nerezovou

Komíny s vnitřní vložkou keramickou

Komíny s vnitřní vložkou plastovou

Svislý kouřovod s funkcí komínu

Pro každý nový komín je potřeba individuální posouzení , rád vám poradím a najdu nejvhodnější řešení komínu pro váš dům.

Na každý nový  komín platí záruka 10-30 let.

Frézování komínů

Frézováním komína se zvětší jeho vnitřní průměr na požadovanou velikost.

Provádí se když komínový průduch nestačí požadavkům nového spotřebiče.

Je ve většině případů zapotřebí před samotným vložkováním.

Odstranění dehtu z komínu

Kdy použít strojní čištění komínu?

Při velmi silném znečištění komínového průduchu.

Všude tam, kde nestačí klasické čištění komínu.

Před renovací komínu pomocí vymazávání.

U zadehtovaných komínů.

Prohlídky inspekční kamerou

Inspekční kamera je především určena k vyhledání poškozených míst v komínech a spalinových cestách, v odpadních trubkách, vodovodních trubkách, plynovém i vzduchovém vedení, ke zjištění závad v dutinách, mezi stěnami v šachtách a to vše do vzdálenosti 20m. Celou prohlídku je možné sledovat přímo na obrazovce, možností  je i záznam celé prohlídky.

Výpočet a návrh spalinové cesty

Každá nově vytvořená spalinová cesta musí být prokázána výpočtem.

Výpočet spalinové cesty ověřuje zajištění požadovaného odvodu spalin při mezních provozních podmínkách připojených spotřebičů a proměnném vlivu venkovního prostředí – teploty vzduchu, účinky větru apod.

Opravy, renovace starých komínů

Nadstřešní část u komínů je nejvíce namáhána erozí (povětrnostními vlivy). Vzhledem k ochlazování komínového zdiva, v nadstřešní části, dochází ke kondenzaci vodní páry ve spalinách. Komíny musí odolávat nejen povětrnostním vlivům a kondenzátům, ale i účinkům spalin, které vznikají při hoření. Spaliny agresivně narušují vedle samostatného komínového zdiva i omítku komínového tělesa. Dochází k rozpadu cihel, vypadávání malty, nastává porušení funkce a stability komínu a především ohrožení bezpečnosti.

Demontáž a ubourání komínů

Provádím demontáže starých  fasádních komínů nebo težko přístupných komínů ve světlíkách výškovou technikou , bourání starých nepoužívaných  zděných komínů

Pasportizace

Pasportizace neboli zmapování komínů je provedení technické dokumentace všech komínových průduchů. V pasportu je uvedena řada údajů, jako např. označení průduchu, druh spotřebičů, které mohou být na něj napojeny, již napojené spotřebiče a jejich umístění v objektu atd..

Atypické práce

Mezi atypické práce může patřit cokoliv co si zákazník vymyslí např. oprava prasklého sopouchu keramické vložky ,  montáž chybějícího čistícího a nahlížecího kusu na půdě , prodlužování a zkracování komínových vložek . Atypické komínové výrobky různých tvarů a velikostí atd…

Výškové práce

Provádím výškové práce na těžko přístupných místech a místech, kde  není možné použít plošinu  či žebřík. (např. světlíky)

Prodej příslušenství

Zajistím vám vhodné příslušenství k čištění komínů , kouřovody , těsnící šnůry , šamotové výplně do kamen, a další příslušenství ke kamnům  či komínu dle přání.

Další služby

Montáž kouřovodů,
Čištění a kontroly kouřových kanálů
Čištění a kontroly kouřových tahů kotlů na kapalná paliva.
Čištění a kontroly kouřových tahů kotlů na pevná paliva.
Čištění a kontroly kouřových tahů kotlů na plynná paliva.
Čištění a kontroly technologických spotřebičů – pekařských, cukrářských a jiných průmyslových pecí.
Drobné opravy topných zařízení na tuhá paliva.
Montáž a demontáž stavebnicových keramických i kovových komínů a komínových systémů.
Montáž a opravy komínových lávek a stupadel.
Opravy kouřovodů a komínů.

Výměna šamotů a těsnících prvků.

V případě zájmu o některou službu nebo o více informací mě neváhejte kontaktovat telefonicky nebo poptáv. formulářem a já se vám během 24 hodin ozvu.